Welkom bij Kinderen aan Zee

Een groep kinderen en begeleidende kunstenaars, technici, leerkrachten en welzijnsmedewerkers werken een week samen op locatie aan een unieke, kunstzinnige uitdaging. Creativiteit staat daarbij centraal, want binnen de huidige, snel veranderende samenleving lijkt creativiteit dé doorslaggevende factor voor succes.

De kinderen (en hun ouders) ontdekken hun talenten en de mogelijkheden om deze verder te ontplooien in hun eigen stad. Inclusief de lokale regelingen voor mensen met een laag inkomen. Ondertussen wordt er een stevig netwerk gecreëerd waardoor kinderen kunnen doorstromen naar vervolgaanbod in de stad.

Kinderen Aan Zee richt zich met name op kinderen die extra kansen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat hun ouders weinig geld hebben of omdat ze nog maar net in Nederland wonen.

Vier speerpunten

Kinderen Aan Zee is in elke stad weer verschillend. Wel werken we allemaal vanuit dezelfde 4 speerpunten:
 

Waarom

We weten dat onze kinderen straks voor grote culturele, sociale en materiële uitdagingen zullen staan. Tegelijkertijd brengen technische ontwikkelingen mogelijkheden binnen handbereik waar we vroeger slechts van konden dromen. In een unieke ambiance, in samenwerking met kunstenaars en maatschappelijke partners worden kinderen uitgedaagd met eigen oplossingen te komen voor grote en kleine vraagstukken. Deze werkwijze bereidt de kinderen zich voor op een actieve en zelfstandige positie in de samenleving.